GENERELLE BETINGELSER FOR BRUGERE AF DEKRA JOBPORTAL

Disse generelle betingelser (herefter ”Betingelserne”) er gældende for alle brugere af hjemmesiden www.transportjob.dekra.dk (herefter ”Jobportalen”), der er ejet og drives af selskabet DEKRA A/S (herefter ”DEKRA”).

 

 1. BETINGELSERNES ANVENDELSESOMRÅDE  

  1. Betingelserne regulerer alene spørgsmål i relation til brug af Jobportalen. 
  2. Betingelserne regulerer ikke forhold i relation til vores samhandelspartnere, da dette er særskilt reguleret i vores handelsbetingelser, der kan læses her
  3. Betingelserne regulerer og beskriver ikke forhold i relation til persondata, da dette er særskilt reguleret i vores persondata- og cookiepolitik, der kan læses her.
 2. JOBSØGENDES BRUG AF JOBPORTALEN 

  1. Jobportalen kan bruges af alle privatpersoner, der søger job
  2. Når du bruger Jobportalen, accepterer du følgende vilkår og regler: 
   1. Du må kun bruge indhold fra Jobportalen til det formål, som indholdet er tiltænkt ved brugen af Jobportalen. 
   2. Du må ikke bruge Jobportalen til formål, som er ulovlige eller kan virke anstødelige eller uetiske.
   3. Du må kun give sandfærdige oplysninger via Jobportalen.  
   4. Du kan oprette en brugerprofil og CV, som vil være aktive i 180 dage.
   5. Efter 180 dage deaktiveres dit CV automatisk. Du modtager en notifikation hvor du kan vælge at genaktivere dit CV, eller du kan vælge at slette dit CV og brugerprofil.
   6. Din brugerprofil slettes automatisk, hvis du ikke har logget ind på Jobportalen i en periode på 24 måneder. 
   7. Når dit CV er aktivt kan det være søgbart for arbejdsgivere. 
   8. Når du logger på Jobportalen, gemmes cookies på din PC eller andet IT-udstyr. Dette sker for at sikre, at du bliver ved med at være logget ind.
   9. Når du opretter dig som bruger på Jobportalen, modtager du et brugernavn og en adgangskode. Du er ansvarlig for hemmeligholdelse af brugernavn og adgangskode. Du er forpligtet til straks at meddele os, hvis der sker misbrug eller opstår risiko for misbrug af dit brugernavn og adgangskode.
   10. Vi er berettiget til at afbryde eller begrænse din adgang til og anvendelse af Jobportalen uden forudgående varsel og uden begrundelse.
 3. ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBPORTALEN

  1. Alle danske virksomheder med et gyldigt CVR-nummer kan bruge Jobportalen.
  2. Når du bruger Jobportalen, accepterer du følgende vilkår og regler: 
   1. Du må kun bruge indhold fra Jobportalen til formål, som indholdet er tiltænkt ved brugen af Jobportalen. 
   2. Din virksomhed skal have et gyldigt CVR-nummer. 
   3. Du må ikke annoncere eller søge efter medarbejdere til blokaderamte områder.
   4. Du må kun bruge Jobportalen til at søge og kontakte jobsøgende for at tilbyde dem lønnet beskæftigelse i den virksomhed, som du repræsenterer. 
   5. Du må kun bruge Jobportalen til at søge og kontakte jobsøgende for at tilbyde dem lønnet beskæftigelse, hvis løn- og arbejdsvilkår er underlagt gældende overenskomster eller er på overenskomstlignende vilkår. Du må således ikke anvende Jobportalen til at tilbyde lønnet beskæftigelse på vilkår, som er under overenskomstniveau. 
   6. Du må ikke kræve nogen form for betaling fra jobsøgende for ansættelses- eller opgavetilbuddet
   7. Når du logger på Jobportalen, gemmes cookies på din PC eller andet IT-udstyr. Dette sker for at sikre, at du bliver ved med at være logget ind.
  3. Regler for annoncering:
   1. Annoncerne må hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle ud fra køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er dog tilladt i annoncer at opfordre det ene køn til at søge ansættelse, hvis kønnet er underrepræsenteret. Fx ved at skrive "Vi ønsker en ligelig kønsfordeling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor mænd/hhv. kvinder til at søge. Mænd/hhv. kvinder har dog ikke fortrinsret ved ansættelsen”.
   2. Jobportalen må kun bruges til at søge og kontakte jobsøgende for at tilbyde dem beskæftigelse i den virksomhed, som du repræsenterer.
   3. Annoncen må ikke kunne virke anstødelig eller opfordre til ulovligheder.
   4. Vi forbeholder os ret til at bede om flere oplysninger i forbindelse med godkendelsen af stillingsannoncer, at nægte at offentliggøre stillingsannoncer, hvis stillingsannoncen strider mod gældende regler eller mod hensynet til jobsøgende og andre brugere.
   5. Vi forbeholder os ret til at bede om flere oplysninger i forbindelse med stillingtagen til, om publicerede annoncer skal afpubliceres, og til at afpublicere allerede offentliggjorte stillingsannoncer uden varsel.
   6. Annoncer udløber automatisk 3 måneder efter annonceringens startdato. Dog gælder der 30 dage for virksomheder på PRØVE og PREMIUM pakken.