Dansk Retursystem A/S

Dansk Retursystem driver det danske pantsystem, og vi sikrer, at engangsemballager af plastik, aluminium og glas til drikkevarer bliver genanvendt. Det er godt for miljø og klima, fordi det sparer energi og råstoffer.

Om Dansk Retursystem

Vi har drevet pantsystemet siden 2002. Vi sørger for, at der kommer pant på drikkevarerne, og at de tomme flasker kommer retur og bliver lavet til nye flasker og dåser. Men vi gør det ikke alene, og det er i høj grad danskernes fortjeneste, at mere end ni ud af ti flasker og dåser med pant kommer retur.

Hvordan finansieres Dansk Retursystem?

Dansk Retursystem er non-profit og får indtægter fra tre kilder:

  • Salg af materialet fra flasker og dåser til de virksomheder, som forarbejder materialerne og fremstiller nye emballager.
  • De gebyrer producenter og importører betaler for at sende en flaske eller dåse med pant på markedet. Gebyret afhænger af emballagens størrelse og af, hvor let eller svær den er at genanvende.
  • Overskudspant fra de flasker og dåser med pant, som ikke er kommet retur.

Dansk Retursystem er en cirkulær økonomisk drevet virksomhed. Udover at sørge for at genanvende drikkevareemballager, arbejder vi for en mere effektiv drift af pantsystemet. Målet er, med tiden, at blive en fuldt cirkulær økonomisk drevet virksomhed og dermed verdens bedste pantsystem.

Regulering og eneret

Pantsystemet er politisk reguleret i en bekendtgørelse til miljøbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen præciserer bl.a. hvilke drikkevarer og emballager, producenter skal sætte pant på. Hvem der er forpligtet til at tage imod forbrugernes tomme flasker og dåser. Og hvordan Dansk Retursystem skal forvalte arbejdet.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, som fører tilsyn med Dansk Retursystem og tildeler os eneretten til at drive pantsystemet for en periode på tre år ad gangen.