Københavns Bibliotekers Centralsortering

  • Djursvang 7c, Albertslund, Danmark

Københavns Bibliotekers Centralsortering sorterer og transporterer bøger rundt i Københavns Kommune. Som chauffør vil du have ansvar for at køre sorterede bøger fra Centralsorteringen i Albertslund ud til 20 biblioteker i København. Vi leverer nysorterede bøger og afhenter lånernes afleveringer hver dag mellem mandag og fredag. 

Chaufførerne kører 1 af 3 ruter dagligt, i tidsrummet mellem kl. 17.00 om eftermiddagen hvor produktionen stopper og kl. 08.00 om morgenen hvor logistikfolkene begynder deres arbejde. Typisk er der mellem 6-8 biblioteker på en rute og chaufføren vil have i omegnen af 6-10 paller med på deres tur eller hvad der svarer til cirka 150-200 bogkasser. Chaufførerne planlægger selv i mellem hinanden hvem der kører hvilke ture og på hvilket tidspunkt-

Bøger fragtes i bogkasser som stilles på paller og hunde. Ved ankomst til biblioteker, løftes kasser af palle med sækkevogn og stilles i bibliotekernes logistikområde. Lånernes afleverede bøger afhentes samtidigt og stilles tilbage på pallen, som derefter tages med tilbage til sortering.

Chaufførerne skal sikre sig at det er de rigtige kasser der leveres til hvert bibliotek. Derfor benytter vi arbejdstelefoner til at skanne kasser og bekræfte korrekt levering og opstilling til kunden.