Busselskabet.dk

Om os

Busselskabet varetager al bybuskørsel i Aarhus Kommune. Kørslen er fordelt på tre kontrakter med Midttrafik, to vundne kontrakter fra hhv. 2008 og 2012 samt en kontrakt på den kørsel, der endnu ikke har været udbudt.  Busselskabet har vundet kørslen i direkte konkurrence med øvrige aktører på markedet.

Produktionen
Busselskabets samlede omsætning er ca. 470 mio., og vi producerer ca. 100.000 rejser om dagen. Vi har 192 busser og 640 ansatte, hvoraf de 560 er buschauffører.

Politikker
Busselskabet har en lang række politikker, der skal sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden. De kan ses i personalehåndbogen på vores hjemmeside under ”Medarbejderinformation”.

Den enkelte medarbejder i Busselskabet er ansvarlig for at levere den bedst mulige service. Ledelsen i hver enkelt afdeling er ansvarlig for, at det bliver lettest muligt at levere kvalitet og service til passagererne. Generelt er ledelsen i sidste ende ansvarlig for det samlede kvalitetskoncept.

Miljøcertificering og miljøvenlige busser
Busselskabet er miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden. I august 2019 har vi indsat 4 eldrevne busser, og i efteråret gennemføres et udbud på op til 29 eldrevne ledbusser til indsættelse i 2021. Vi har desuden fornyet busparken de seneste år, således at den gennemsnitlige euronorm på vores dieseldrevne kontraktbusser er  5,5