Agro Handel & Transport Aps

​Agro Handel og Transport ApS har eksisteret siden 2008. Vi har 10 ansatte. Vi håndterer selv hele processen køb, salg , transport og flytninger af landbrugsafgrøder.

Heriblandt: 

  • Majs
  • Græs
  • Helsæd
  • Kartofler
  • Halm
  • Affald fra bla. gartnerier til fødevareindustrien
  • Kalk
  • Majsfrø