Frode Laursen A/S

Den 1. december 1948 startede Frode Laursen sin vognmandsforretning i Vitten med en lastbil. Han var en fremsynet mand, der i 70erne skabte grundlaget for at koble lager og transport sammen. Frode Laursen døde i 1980, og virksomheden, der blev overtaget af hans søn Niels Laursen, oplevede nogle barske år. Han afhændede derfor firmaet til Thorkil Andersen, der overtog 50% i 1988 og resten i 1989. Kursen blev ændret, så Frode Laursen A/S i dag fremstår som en troværdig, effektiv og dynamisk international virksomhed, hvis aktiviteter dækker hele spektret af ydelser inden for logistik og butiksbaserede ydelser. I dag, 70 år efter grundlæggelsen, har virksomheden mere end 2200 medarbejdere, 740 lastbiler, 550.000 m2 lagerhoteller og aktiviteter i hele Norden og i Tyskland.

Værdier

  • Vi er til for kunden
  • Vi tager ansvar
  • Vi overholder aftaler
  • Vi tager altid udgangspunkt i facts
  • Vi erkender at vi kan forbedre os hele tiden
  • Vi bruger altid en god omgangstone
  • Vi bruger ressourcer med fornuft
  • Vi samarbejder og løfter i teams

Frode Laursens værdier skal altid understøtte vores mål, mission og vision

Mission og vision

Vision

Inden for specialiserede sektorer vil Frode Laursen være industriens klare valg – som Nordens bedste logistikpartner.

Mission

Vi vil opbygge effektive og komplette kundeløsninger som er centreret om vores lagerhoteller. Vi skal gennem specialisering, langsigtethed og åben præstationsorientering nå vores vision.

Organisationen

Hos Frode Laursen tænker vi langsigtet. Der er kontinuitet i ledelsen, i medarbejderstaben og i den retning, vi bevæger os. Vi har en flad organisation med en kort og effektiv beslutningsproces. Vi har en uformel virksomhedskultur med fokus på de enkelte medarbejderes forskellighed og udvikling. Med udgangspunkt i mangfoldighed og samarbejde evner vi at løfte store og utraditionelle løsninger. Vi tror på, at uddannelse af medarbejdere og udvikling af IT-teknologi er to vigtige nøglefaktorer for vores succes. Vi ønsker at udvikle os sammen med vores kunder, så vi kan sikre et informationsdrevet samarbejde med tillid og gennemsigtighed for alle parter.