Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen A/S er en landsdækkende virksomhed i konstant udvikling, med stærke værdier og en solid økonomi.

Virksomheden er blandt Danmarks førende inden for affalds- og ressourceindustrien og arbejder ud fra en cirkulær forretningsmodel.

Marius Pedersen A/S servicerer erhvervskunder på tværs af alle brancher samt den offentlige sektor med indsamling, afsætning og genvinding af affald og genanvendelige materialer og beskæftiger ca. 4.900 medarbejdere.