LOXAM Gruppen udlejer materiel og servicerer kunder indenfor bygge- og anlægsbranchen, industri og håndværk. Vores udlejningsflåde udbygges, udvikles og forbedres løbende. Med 1.100 afdelinger i 30 lande og 11.000 ansatte er LOXAM i dag den 3. største materieludlejer på verdensplan.

Maskinparken tæller mere end 650.000 enheder og er den største i Europa. Med et bredt sortiment kan LOXAM imødekomme stort set alle behov og alle kunders forespørgsler. Vi udlejer alt fra småt materiel, håndværktøj, varmeløsninger og affugtere til stort materiel, så som gravemaskiner, læssemaskiner, lifte, bemandede liftvogne og skurvogne. LOXAM har løsningen til dit projekt og tilbyder foruden materiel, der udlejes med risikodækning, også transport og service af materiel. LOXAM kan desuden hjælpe med etablering af byggepladsen og servicering gennem hele byggeperioden. Nemt og bekvemt for dig.

Sikkerhed, kvalitet og miljø er områder som for LOXAM Gruppen har aller højeste prioritet. LOXAM har opnået niveau 3 (ud af 5) i ISO 26000 standarden - opnået for vores CSR politik. LOXAM Gruppen er derudover ISO 9001 og ISO 14001 certificereret - og har en 45001 arbejdsmiljøcertificering i Frankrig. I Danmark er LOXAM DRA certificeret.

For LOXAM er det naturligt at sikre en ansvarlig CSR politik, og Gruppens ambition begrænser sig ikke kun til aktiviteter og miljøet, men dækker i høj grad også sikkerhed og socialt ansvar – både internt og eksternt. Samspillet omkring virksomhedens værdier er vigtig for fortsat at lykkes med sit engagement.

Når du lejer materiel hos LOXAM, får du en service, der forener den personlige kontakt med materiel af høj kvalitet. LOXAM har erfaring med kunderelationer gennem mere end 50 år, og vi glæder os til at servicere dig.