DK Beton A/S

Fabrikker

DK Beton leverer færdigblandet beton fra 16 fabrikker, og har derfor landsdækkende styrke til at nå frem til næsten alle byggepladser i Danmark.
Konstruktionsbetoner fremstilles i henhold til normerne DS/EN206 – DS NA. Grovbeton fremstilles i henhold til DK Betons kontrolplan.

 

 

Beton på stedet

DK Beton transporterer færdigbeton til brugsstedet med moderne, effektive roterbiler. Vores flåde på omkring 100 roterbiler fordelt over hele Danmark sørger for, at kunden altid kan forvente en leverance inden for den aftalte tid.
DK Beton Transport råder over to typer af biler til levering af beton. Er pladsen trang, bruges vores sættevogne med henholdsvis 2,7 og 7,4 meter kortere venderadius end en traditionel 8x4, der sikrer en fleksibel levering og nem manøvrering på byggepladsen.