Henry Petersen og Sønner ApS

Om Henry Petersen & Sønner ApS

I 1949 købte Henry Petersen og fru Elna landbrugs- ejendommen "Nørregård" ved Hirtshals, og etablerede en kyllingefarm på ejendommen.


Henry Petersen investerede (som den tredje i denne kommune)  i en traktor til at klare opgaverne på kyllingefarmen og de tilhørende jordarealer.

Snart var han dog travlt beskæftiget med at hjælpe andre af egnens gårdejere med alt forefaldende arbejde for traktoren, og det blev begyndelsen til en maskinstation. På et tidspunkt havde Henry ni traktorer beskæftiget med mange forskellige typer opgaver.

Opgaver på Hirtshals Havn, som i begyndelsen af 60'erne oplevede stor vækst og derfor var under udbygning, betød at firmaet måtte investere i noget anderledes materiel. Først 1 gravemaskine og 1 lastbil der siden er blevet til 1 gummiged, 2 blokvogne og 9 lastbiler udstyret til forskellige formål.

Firmaet er i dag en alsidig  vognmandsforretning med 5 overordnede arbejds-områder:

  • 8 lastvogne klarer transportopgaver inden for stykgods og gods i bulk med containere og trailere. Denne afdeling står også for leverancer af betonsten, sand og grus samt diverse fyldmaterialer.
  • 4 kranbiler og blokvogne klarer opgaver med transport  af lang/bred/ svær last, løfteopgaver i forbindese med montering af bygningselementer, møller, siloer o.l. - 
    og vi har stor erfaring med maskinbaksning.
  • Kranbilerne udgør 26 - 44 - 60 - 155 TM.
  • Blokvogn optil 75 Tons.
  • 1 gummiged klarer grave- og læsseopgaver.
  • Datterselskabet "Hirtshals  Vognmandsforretning" har 2 lastvogne beskæftiget med transport.

 Vi arbejder kun med »up to date« og top vedligeholdt materiel og udstyr. Vi er også miljøbevidste og agtpågivende over for gældende standarder på vores arbejdsområder. Kvalitet er et nøgleord.

Henry Petersen & Sønner ApS har gennem årene påtaget sig mange opgaver og specielle udfordringer inden for ovennævnte arbejdsområder.

Vi har der igennem oparbejdet stor erfaring, og virksomhedens »up to date« uddannede medarbejderstab på 11 medarbejdere ser frem til at møde alle nye udfordringer.