Nordjysk Smågrisesalg ApS

Nordjysk Smågrisesalg er firmaet med Danmarks største SPF-grisebil.

Vi er godkendt som SPF-transportør og omsætter smågrise og sopolte, primært  i Himmerland og Vendsyssel, men vores kundekreds strækker sig over store dele af Jylland.

Vi omsætter årligt ca. 900.000 smågrise og ca. 25.000 sopolte.

I forbindelse med omsætning af polte, tilbyder vi at tegne Avlsdyrforsikring for polte indsat i godkendt karantænerum. Ring til os for nærmere information.

Smågrisesalget er en servicevirksomhed for landsdelens svineproducenter, og vi ser det som en del af vores opgaver, at være med til at  fremme en sund, reel og kvalitetsbetonet omsætning af smågrise og polte, samt deltage i bestræbelserne på at højne sundhedstilstanden i vore kunders besætninger.

Vi kører udelukkende med biler der er godkendt til SPF-transport, altså helt  lukkede biler, der er forsynet med varme og ventilation.

Grundig rengøring og desinfektion af vores vognpark er en mærkesag for os, derfor er alle biler udstyret med højtryksrenser og desinfektionsanlæg og i henhold til SPF-transportreglerne vaskes og desinficeres de efter hvert læs, ligesom at chaufførens arbejdstøj (kedeldragt mv.) skiftes efter hvert læs.

Alle biler er udstyret med verificeret ladvægt, hvor chaufføren aflæser grisenes vægt,  og med  PC med kundedata, noteringer mv., således at sælger kan få sin afregning udleveret ved afhentningen, ligeledes får køber sin faktura udleveret ved leveringen.