HB-Care A/S

Danmarks førende leverandør af visiteret kørsel

HB-Care er den førende leverandør af visiteret specialkørsel til kommuner og institutioner I Danmark. Vi befordrer bl.a. handicappede borgere til skoler og aktivitetscentre, ældre borgere til genoptræning og dagcentre, samt skole- og børnehavebørn med særlige transportbehov.

HB-Care’s vision er:

“At være Danmarks foretrukne og førende leverandør af visiteret kørsel med minibusser”

Med mere end 30 års branche erfaring , har vi focus på at levereen sikker transport, hvor borgerne oplever en personlig service fra vores uddannede chauffører, med dybdegående handicapforståelse, og hvor kommunerne og institutionerne er garanteret en troværdig og seriøs samarbejdspartner.

HB-Care’s mission er:

“At tilbyde borgere og deres pårørende den nødvendige transport, der muliggør at de kan håndtere Deres daglige behov og udfordringer”